Vill du ha en vacker trädgård men har inte själv det som krävs för att kunna anlägga en trädgård på ett professionellt vis? Vänd dig till NJ´s Allservice som är ett företag som specialiserar sig på trädgårdsskötsel i Alingsås och som vänder sig till både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar som önskar få hjälp med att anlägga en ny trädgård eller ta hand om en rad existerande trädgård för att hålla den i gott skick.